Social: :

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

Katerakoli oseba, ki obišče spletno stran tartuf.com si slednjo lahko zgolj ogleduje ali pa jo uporabi za spletni nakup. V tem primeru si mora vsak uporabnik prebrati in se strinjati s Pravili in pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju splošni pogoji), ki predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

Lastnik in upravljavec spletne strani tartuf.com je družba TARTUF.COM, trgovina na debelo d.o.o., skrajšana firma: TARTUF.COM d.o.o., sedež: Hrvatinova ulica 9, 6280 Ankaran – Ancarano, Slovenija, davčna številka: 37860089, matična številka: 6935575000.

Opredelitev pojmov

V teh Splošnih pogojih imajo navedeni pojmi sledeči pomen:
Kupec – je uporabnik, ki odda naročilo in opravi nakup preko spletne trgovine.
Obiskovalec – je katera koli fizična ali pravna oseba, ki zgolj obišče in si ogleduje spletno stran.
Prodajalec – postane upravljavec spletne strani v trenutku, ko z kupcem uspešno sklene pogodbo.
Spletna stran tartuf.com – je spletno mesto, ki omogoča obiskovalcu, da si ogleduje ter tudi nakupuje izdelke.
Upravljavec – upravljavec spletne strani je družba TARTUF.COM d.o.o.

Naročilo

Uporabnik izbere želeni izdelek tako, da klikne na gumb »dodaj v košarico«. Uporabnik lahko izbrane izdelke iz košarice odstrani, poveča njihovo količino ali pa preprosto nadaljuje nakup. V naslednji fazi nakupa mora uporabnik vpisati podatke o kupcu in podatke, kamor se bo paket dostavljal. V nadaljevanju mora uporabnik izbrati tudi način plačila, kjer je na izbiro plačilo po  predračunu ali plačilo ob povzetju.

V kolikor želi uporabnik k naročilu dodati še kakšen komentar, ima za to na voljo posebno polje. Na koncu uporabnik potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji in nadaljuje s klikom na gumb “Potrdi naročilo”. Pred oddajo naročila, tj. s klikom na gumb »Potrdi naročilo« ima uporabnik še enkrat možnost pregledati podatke celotnega naročila in po potrebi naročilo tudi spremeniti.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je uspešno oddal naročilo in opravil nakup oziroma da je njegovo naročilo v sistemu spletne trgovine pri prodajalcu evidentirano kot  sprejeto. Plačilo je pogoj za začetek izvrševanja naročila. Ko se naročilo prične izvrševati, odstop od naročila ni več mogoč.

S potrditvijo »naročilo uspešno oddano«, ki ga kupec prejme po opravljenih vseh tehničnih korakih, je pogodba na daljavo med prodajalcem in med kupcem sklenjena. V kolikor gre za odnose s kupci, ki so potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletne strani ravna v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Po uspešno oddanem naročilu prodajalec naročeno blago, skupaj z računom pošlje na naslov, ki ga je kupec navedel za dostavo. S tem naročilo kupca preide v status »zaključeno naročilo«, o čemer je kupec obveščen preko elektronske pošte.

Cene

Cene, ki se nahajajo na spletni strani tartuf.com, veljajo izključno za spletno prodajo. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Znesek poštnine ni vštet v ceno izdelkov. Cene tako ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine, le-ti pa so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in nadalje tudi na računu.

Roki veljavnosti posamezne akcije, so navedeni ob akcijski ponudbi.

Dostava, dobavni rok in stroški

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku od 3 do 5 delovnih dni (razen če ni na izdelku zapisano drugače), šteto od dneva dokončne potrditve in plačila naročila.

Naročeni izdelki bodo dostavljeni preko DPD, razen v primeru, ko stranka želi drugače. Naročene artikle dostavi prodajalec na naslov kupca, ki ga je slednji navedel ob naročilu. Praviloma se dostave vršijo v dopoldanskih urah, v primeru, da paketa uporabnik ne more sprejeti, ga lahko slednji prevzame kasneje skladno z navodili dostavljalca.

V primeru plačila po predračunu se naročilo prične izvrševati šele po prejemu nakazila na TRR ponudnika.

Za izdelke, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi, se rok dobave ustrezno poveča, o čemer bo kupec obveščen po elektronski pošti ali po telefonu. Kupec ima v tem primeru pravico odstopiti od naročila, če se ne strinja z rokom dobave, prodajalec pa mu bo v tem primeru vrnil kupnino v višini neizvršenega dela naročila. Izdelek, ki ni na zalogi bo za kupca takoj naročen pri prodajalčevih dobaviteljih, naročilo pa bo urejeno, ko bo prodajalec prejel izdelek na zalogo.

V kolikor prodajalec pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

Strošek dostave na območju Republike Slovenije se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom dostavljalca. O višini stroška dostave je kupec obveščen pred oddajo naročila.

Dostava je možna na območju Republike Slovenije, v kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače. V primeru dostave izven ozemlja Republike Slovenije, prodajalec pripravi ponudbo, ki vsebuje rok dobave in strošek dostave do želene destinacije. Pošiljke so poslane izven območja Republike Slovenije le proti doplačilu poštnine za tuj naslov in avansnim plačilom.

Plačilo

Kupec lahko izbira med sledečimi možnostmi plačila:

Plačilo po predračunu

Pogodba

Pogodba, ki jo skleneta prodajalec in kupec, se sklepa v slovenskem jeziku.

Sklenjene pogodbe se v elektronski obliki arhivirajo na sedežu družbe. Kupec lahko kopijo pogodbe pridobi z zahtevo, ki jo po elektronski pošti pošlje na naslov info@tartuf.com. Pri tem mora navesti datum oddaje naročila, vsebino ter znesek naročila.

Stvarne napake

V kolikor ima izdelek stvarne napake mora kupec, v zakonskem roku prodajalca obvestiti o napaki in v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. V zvezi z grajanjem napak se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),
 • kontaktne podatke, za hitro in učinkovito komuniciranje,
 • bistvene lastnosti blaga oziroma storitve,
 • ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
 • morebitnem stroške dostave,
 • podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,
 • potrošniku informacijo o pravici odstopiti od pogodbe v skladu s 43. č. členom Zakona o varstvu potrošnikov in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
 • časovno veljavnost ponudbe in cene,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Avtorske pravice

Vsebina spletne strani tartuf.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletne strani, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki oz. kupci ter kakršno koli vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Med avtorska dela sodijo predvsem, ne pa izključno, vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, videi, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi njihove narave ni potrebno posebej označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitene so tudi struktura in posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez soglasja oz. dovoljenja upravljavca spletne strani je prepovedano.

Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje upravljavcu ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

Garancija

Z namenom popolnega zadovoljstva naših kupcev, slednjim ponujamo 100% garancijo na zadovoljstvo. V kolikor s kvaliteto našega izdelka oz. opravljeno storitvijo ne boste zadovoljni, nam lahko izdelek vrnete v roku 7 dni, mi pa vam bomo vrnili kupnino.

Odveza odgovornosti

Upravljavec spletne strani se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma lastnosti izdelka.

Upravljavec spletne strani se bo trudil za optimalno delovanje navedene strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njeno nemoteno uporabo. Upravljavec in njegovi pogodbeni sodelavci ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani. Prav tako upravljavec spletne strani ne odgovarja za kakršne koli poškodbe računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, ki bi izvirala iz obiska spletne strani ali njene uporabe. Vsi udeleženci uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

Varnost

Upravljavec spletne strani uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.
Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.  Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje TARTUF.COM d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:
TARTUF.COM d.o.o.
Hrvatinova ulica 9
6280 Ankaran
Davčna številka: 37860089
Matična številka: 6935575000
Telefon: +386 40 438 799
E-pošta: info@tartuf.com

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Katere osebne podatke obdelujemo

– Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov);
– Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
– Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:
– kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
– kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
– kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
– kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
– komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
– sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
– tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil);
– za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
– za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).
Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe TARTUF.COM d.o.o. razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
– ponudniki programerskih rešitev;
– dostavna službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora).

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:
– da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  – oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  – je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  – osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

– pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na info@tartuf.com.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Pravica do obveščanja in izbrisa
Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: info@tartuf.com.

Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila. Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@tartuf.com.

Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Tehnična podpora in pomoč

Uporabnik oz. kupec lahko za tehnično podporo ali pomoč upravljavca spletne strani kontaktira preko elektronskega naslova info@tartuf.com.

Reševanje sporov

Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@tartuf.com. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavnih predpisov.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih prodajalec in kupec oz. upravljavec spletne strani in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Skladno z zakonskimi normativi ___________ ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Upravljavec spletne strani kot ponudnik blaga in storitev, ki omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Končna določila

Ti splošni pogoji so občasno posodobljeni in spremenjeni, o čemer je uporabnik seznanjen po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji.