+386 40 438 799 | info@tartuf.com | 24/7

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

Katerakoli oseba, ki obišče spletno stran tartuf.com si slednjo lahko zgolj ogleduje ali pa jo uporabi za spletni nakup. V tem primeru si mora vsak uporabnik prebrati in se strinjati s Pravili in pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju splošni pogoji), ki predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

Lastnik in upravljavec spletne strani tartuf.com je družba TARTUF.COM, trgovina na debelo d.o.o., skrajšana firma: TARTUF.COM d.o.o., sedež: Hrvatinova ulica 9, 6280 Ankaran – Ancarano, Slovenija, davčna številka: 37860089, matična številka: 6935575000.

Opredelitev pojmov

V teh Splošnih pogojih imajo navedeni pojmi sledeči pomen:
Kupec – je uporabnik, ki odda naročilo in opravi nakup preko spletne trgovine.
Obiskovalec – je katera koli fizična ali pravna oseba, ki zgolj obišče in si ogleduje spletno stran.
Prodajalec – postane upravljavec spletne strani v trenutku, ko z kupcem uspešno sklene pogodbo.
Spletna stran tartuf.com – je spletno mesto, ki omogoča obiskovalcu, da si ogleduje ter tudi nakupuje izdelke.
Upravljavec – upravljavec spletne strani je družba TARTUF.COM d.o.o.

Naročilo

Uporabnik izbere želeni izdelek tako, da klikne na gumb »dodaj v košarico«. Uporabnik lahko izbrane izdelke iz košarice odstrani, poveča njihovo količino ali pa preprosto nadaljuje nakup. V naslednji fazi nakupa mora uporabnik vpisati podatke o kupcu in podatke, kamor se bo paket dostavljal. V nadaljevanju mora uporabnik izbrati tudi način plačila, kjer je na izbiro plačilo po  predračunu ali plačilo ob povzetju.

V kolikor želi uporabnik k naročilu dodati še kakšen komentar, ima za to na voljo posebno polje. Na koncu uporabnik potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji in nadaljuje s klikom na gumb “Potrdi naročilo”. Pred oddajo naročila, tj. s klikom na gumb »Potrdi naročilo« ima uporabnik še enkrat možnost pregledati podatke celotnega naročila in po potrebi naročilo tudi spremeniti.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je uspešno oddal naročilo in opravil nakup oziroma da je njegovo naročilo v sistemu spletne trgovine pri prodajalcu evidentirano kot  sprejeto. Plačilo je pogoj za začetek izvrševanja naročila. Ko se naročilo prične izvrševati, odstop od naročila ni več mogoč.

S potrditvijo »naročilo uspešno oddano«, ki ga kupec prejme po opravljenih vseh tehničnih korakih, je pogodba na daljavo med prodajalcem in med kupcem sklenjena. V kolikor gre za odnose s kupci, ki so potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletne strani ravna v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Po uspešno oddanem naročilu prodajalec naročeno blago, skupaj z računom pošlje na naslov, ki ga je kupec navedel za dostavo. S tem naročilo kupca preide v status »zaključeno naročilo«, o čemer je kupec obveščen preko elektronske pošte.

Cene

Cene, ki se nahajajo na spletni strani tartuf.com, veljajo izključno za spletno prodajo. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Znesek poštnine ni vštet v ceno izdelkov. Cene tako ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine, le-ti pa so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in nadalje tudi na računu.

Roki veljavnosti posamezne akcije, so navedeni ob akcijski ponudbi.

Dostava, dobavni rok in stroški

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku od 3 do 5 delovnih dni (razen če ni na izdelku zapisano drugače), šteto od dneva dokončne potrditve in plačila naročila.

Naročeni izdelki bodo dostavljeni preko DPD, razen v primeru, ko stranka želi drugače. Naročene artikle dostavi prodajalec na naslov kupca, ki ga je slednji navedel ob naročilu. Praviloma se dostave vršijo v dopoldanskih urah, v primeru, da paketa uporabnik ne more sprejeti, ga lahko slednji prevzame kasneje skladno z navodili dostavljalca.

V primeru plačila po predračunu se naročilo prične izvrševati šele po prejemu nakazila na TRR ponudnika.

Za izdelke, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi, se rok dobave ustrezno poveča, o čemer bo kupec obveščen po elektronski pošti ali po telefonu. Kupec ima v tem primeru pravico odstopiti od naročila, če se ne strinja z rokom dobave, prodajalec pa mu bo v tem primeru vrnil kupnino v višini neizvršenega dela naročila. Izdelek, ki ni na zalogi bo za kupca takoj naročen pri prodajalčevih dobaviteljih, naročilo pa bo urejeno, ko bo prodajalec prejel izdelek na zalogo.

V kolikor prodajalec pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

Strošek dostave na območju Republike Slovenije se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom dostavljalca. O višini stroška dostave je kupec obveščen pred oddajo naročila.

Dostava je možna na območju Republike Slovenije, v kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače. V primeru dostave izven ozemlja Republike Slovenije, prodajalec pripravi ponudbo, ki vsebuje rok dobave in strošek dostave do želene destinacije. Pošiljke so poslane izven območja Republike Slovenije le proti doplačilu poštnine za tuj naslov in avansnim plačilom.

Plačilo

Kupec lahko izbira med sledečimi možnostmi plačila:

Plačilo po predračunu

Pogodba

Pogodba, ki jo skleneta prodajalec in kupec, se sklepa v slovenskem jeziku.

Sklenjene pogodbe se v elektronski obliki arhivirajo na sedežu družbe. Kupec lahko kopijo pogodbe pridobi z zahtevo, ki jo po elektronski pošti pošlje na naslov info@tartuf.com. Pri tem mora navesti datum oddaje naročila, vsebino ter znesek naročila.

Stvarne napake

V kolikor ima izdelek stvarne napake mora kupec, v zakonskem roku prodajalca obvestiti o napaki in v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. V zvezi z grajanjem napak se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

  • podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),
  • kontaktne podatke, za hitro in učinkovito komuniciranje,
  • bistvene lastnosti blaga oziroma storitve,
  • ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
  • morebitnem stroške dostave,
  • podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,
  • potrošniku informacijo o pravici odstopiti od pogodbe v skladu s 43. č. členom Zakona o varstvu potrošnikov in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
  • časovno veljavnost ponudbe in cene,
  • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Avtorske pravice

Vsebina spletne strani tartuf.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletne strani, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki oz. kupci ter kakršno koli vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Med avtorska dela sodijo predvsem, ne pa izključno, vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, videi, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi njihove narave ni potrebno posebej označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitene so tudi struktura in posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez soglasja oz. dovoljenja upravljavca spletne strani je prepovedano.

Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje upravljavcu ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

Garancija

Z namenom popolnega zadovoljstva naših kupcev, slednjim ponujamo 100% garancijo na zadovoljstvo. V kolikor s kvaliteto našega izdelka oz. opravljeno storitvijo ne boste zadovoljni, nam lahko izdelek vrnete v roku 7 dni, mi pa vam bomo vrnili kupnino.

Odveza odgovornosti

Upravljavec spletne strani se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma lastnosti izdelka.

Upravljavec spletne strani se bo trudil za optimalno delovanje navedene strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njeno nemoteno uporabo. Upravljavec in njegovi pogodbeni sodelavci ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani. Prav tako upravljavec spletne strani ne odgovarja za kakršne koli poškodbe računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, ki bi izvirala iz obiska spletne strani ali njene uporabe. Vsi udeleženci uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

Varnost

Upravljavec spletne strani uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Varstvo osebnih podatkov

Vsak uporabnik spletne strani s sprejemom teh splošnih pogojev soglaša in dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletne strani tartuf.com, izvršitev naročila uporabnika ter pošiljanje informativnega in komercialnega materiala preko SMS sporočil ali na elektronski naslov uporabnika oz. kupca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje komercialnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletne strani, z zagotavljanjem storitve upravljavca ali izvršitvijo naročila. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki  jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega  preklica.

Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Upravljavec zbirk osebnih podatkov z vsemi osebnimi podatki ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih ali drugih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja te spletne strani, izvršitev naročila ter v primerih, ko bo za posredovanje obstajala pravna podlaga. Uporabnik tudi izrecno soglaša, da ponudnik lahko posreduje nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonsko številko, elektronski naslov, poštno številko) pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, s katerimi ima ali bo imel slednji sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo ali bodo obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun. Upravljavec bo podatke o uporabniku hranil še najmanj 1 leto od zadnjega nakupa.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM, elektronski naslov; pravna oseba: podatki o družbi ter podatki o fizični osebi, ki oddaja naročilo v imenu družbe, telefon ali GSM, elektronski naslov – v kolikor iz njega izvirajo osebni podatki, ter ostali podatki, potrebni za uspešno registracijo na spletni strani).

Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila.

Upravljavec spletne strani bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo..

Za potrebe zagotavljanja varnosti uporabe spletne strani, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko sistem shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku) ter štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta). Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje preko elektronske pošte ne e-naslov info@tartuf.com.

Tehnična podpora in pomoč

Uporabnik oz. kupec lahko za tehnično podporo ali pomoč upravljavca spletne strani kontaktira preko elektronskega naslova info@tartuf.com.

Reševanje sporov

Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@tartuf.com. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavnih predpisov.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih prodajalec in kupec oz. upravljavec spletne strani in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Skladno z zakonskimi normativi ___________ ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Upravljavec spletne strani kot ponudnik blaga in storitev, ki omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Končna določila

Ti splošni pogoji so občasno posodobljeni in spremenjeni, o čemer je uporabnik seznanjen po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji.